“Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm talepleri reddetmiştir.”

“Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm talepleri reddetmiştir.”

  • “Modern alt ve üst geçit projemiz, ayrıca kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlıyoruz.”

 

Gönyeli’de trafik yol güvenliğini artırmak ve trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlattığımız “Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi” kimi çevrelerin yargıya başvurması sonucu 10 aydır kesintiye uğramıştır.

Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm talepleri reddetmiştir.
Böylece projemizin önündeki engeller tümüyle ortadan kalkmıştır.

Modern alt ve üst geçit projemiz, ayrıca kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlıyoruz.

Bu süreçte trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracağız.
İlgili yolu kullanan herkesin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz.

Nisan 2018’de 5 milyon TL bir yatırım bütçesi ile başlattığımız projemiz, tümüyle toplum yararına ve mühendislerimizin titiz çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.

Projemizin tamamlanması ile birlikte kentimize yaraşır çağdaş bir düzenlemeyle trafik yol güvenliğini çok daha ileriye taşıyacak; araç, yaya ve bisiklet ulaşımı için imkânları geliştireceğiz.

Kamuoyunun bilgisine getirir, saygılarım sunarım.

Ahmet Yalçın Benli
Gönyeli Belediye Başkanı