BELEDİYELERDEN "ÖZERKLİK" VURGUSU

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda önemli bir "YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI"na imza atıldı, ciddi kararlar alındı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda "YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI" yapıldı,  Başkan Ahmet Y. Benli belediyelerin "özerkliklerinin korunması" yönünde ciddi bir duyarlılık ortaya konulduğunu açıkladı.

 

YASALAR VE SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 20 belediye başkanı, hukukçular ve Genel Sekreter Hüseyin Köle’nin katılımı ile 14 Temmuz günü Çatalköy'de Olive Tree Otel'de bir araya geldi.

Gün boyunca ÇALIŞTAY nitelikli bir Genel Kurul toplantısına imza atan belediye başkanları, sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, belediyelerimizin içinde bulunduğu tüm sıkıntılar ve yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar görüşüldü.

 

HEYET OLUŞTURULDU

 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda yerel yönetimlerin sorunları ve yasa çalışmalarına yönelik kararlar üretildi. Bu kararların kamuoyuna duyurulması ve takibiyle ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan'dan oluşan bir heyet oluşturuldu.

 

119'UNCU MADDE

 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'ndaki çalıştaydan çıkan en önemli sonuç, Anayasa'nın 119’uncu maddesi korunarak, belediyelerin özerkliğine sahip çıkılması yönünde alınan karar oldu.

Genel Kurul'da belediyelerin ayrı özerk yapılar olması gerektiği ve kendi yasasıyla yönetilmesi zorunluluğu üzerinde duruldu. 

"Yeni bazı yasalarla belediyelerin özerkliği ortadan kaldırılırken, çalışma dinamiği de bozulmaktadır" denilen toplantıda alınan kararlar açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞTE KARARLAR

 

1- Kıbrıs Türk Belediyeleri, Anayasa'nın 119'uncu maddesinden kaynaklanan özerk yönetim hakkına bağlılıkla çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır.

 

2- Yeni yasalar ve yasal değişiklikler 51/95 Belediyeler Yasası  çatısı altında yapılmalı ve yerel yönetim özerklik mekanizması korunmalıdır. 

 

3- Yeni İhale Yasası, belediyelerin yerinden yönetim özelliğini kaybetmesine yol açmış, işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Söz konusu yasanın KKTC Meclisi'nde tadil edilmesi kaçınılmazdır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, yasanın tadilatına yönelik görüşü alınmamış olmasına rağmen detaylı çalışmasını hazırlamıştır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti, KKTC Meclis Komitesi’nde temsiliyete hazırdır.

 

4- Sokak aydınlatmalarının etkin yönetimi ancak yerel yönetimler eliyle mümkündür. Borç bilançoları belirlenmeli ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından üretilen kanun hükmünde kararname terk edilerek, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na geri dönülmelidir.

 

5- Belediyelerimiz birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarını hükümetle işbirliği içerisinde ödemeye hazırdır. Belediyelerin birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ayrıca Vergi borçlarının ödenebilmesi için gecikme zamlarına yönelik indirim yapılması şarttır. Gerekli yapılandırmaya gidilmemesi halinde, borçların ödenemeyeceği ortadadır.

Hükümet tarafından adım atılması halinde, borçların ödenmesi için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği de sorumluluk üstlenecektir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, en uygun kredilerin belirlenmesi ve bu sorunun aşılmasıyla ilgili komisyon kurarak çalışma başlatama kararı almıştır.

 

6- Taşınmaz Mal Vergisi Yasası'nda yer alan vergi rakamları son olarak 2006'da güncellenmiştir. 2006'dan 2017'ye 11 yıl geçtiği halde tüm dünyada ve ülkemizde yerel yönetimlerin en önemli gelir kalemi olan ilgili rakamlar güncellenmemiştir. Bu durum belediye bütçelerinde ciddi çöküntüye neden olmaktadır. Taşınmaz Mal Vergisi hükümet tarafından günümüz koşullarına uygun ve reel değerler üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

 

7- SU yönetimi konusunda yerel yönetimlerin karşısında muhatap alacakları etkili bir kurum yoktur. Halkın su hizmeti hakkı, yaz mevsimi ortasında aksamaktadır. Hükümet bu konuda tedbir almalı ve belediyelerin muhatap olacağı otoriteyi güçlendirmelidir. Su temin projesi kapsamında yapılan ishale hatlarında denetimsizlikten kaynaklanan çökmeler yaşanmıştır. Bu sorunlara çözüm üretilmelidir.

 

8- Su anlaşmasından dolayı geçmişte belediyelerin yükümlüğü altında olan alt yapı, su şebekesi yenileme ve kanalizasyon gibi hizmet çalışmaları durmuştur. Yeni sorumluluk yüklenici özel şirket ortada olmadığı için kentlerimizde bu yöndeki faaliyetler durma noktasındadır. Anlaşmanın şartları yerine getirilmelidir.


9- 51/95 sayılı Belediyeler Yasası uzun yıllardır tadil edilmeyi beklemektedir. Genel Kurulumuz bu yasanın en erken zamanda güncellenmesi gerekliliğine inanmaktadır. Belediyeler Yasası’nın güncellenmesine yönelik sayısız taslak merkezi yönetime sunulmuştur.


10- Yerel yönetimlerdeki tayin ve terfi sorunlarının çözümü için Bakanlar Kurulu tarafından
65/2007 sayılı yasa çerçevesinde tüzük hazırlanması elzemdir. Söz konusu tüzük, yasal zorunluluk olmasına rağmen çıkarılmamıştır. Bu tüzüğün eksikliği belediyelerin teşkilat yapılarında sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet, ilgili tüzüklerle birlikte gelir dengelerini de gözeterek teşkilat yapılarına yönelik adımları atmalıdır.