Gönyeli Belediyesi İhale Duyurusu

Gönyeli İlkokulu Derslik Projelendirme Hizmet Alım İşleri

İhaleye KTMMOB’ne bağlı odalara kaydı bulunan Mimarlık-Mühendislik ofisleri katılabilir.

NOT:
1. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifler ile birlikte verecektir.
 
2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Devlet İhale Tüzüğü’nün 4(1) maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
 
3. Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.
 
4. Geçici teminat mektubunun bitiş süresi en az 14 Mayıs 2017 tarihli olacaktır.
 
5. Teminat olarak yalnız Banka teminat mektubu veya Gönyeli Belediye’sine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)
 
6. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
 
Teklifler en geç 14 Mart 2017, Salı günü ö.s. saat 15.30'a kadar Gönyeli Belediye binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.
 
Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gönyeli Belediyesi veznesine yatırılacak  200 TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

Gönyeli Belediye Başkanlığı