Ahmet Y. Benli Kadınlar Günü Mesajı

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yüreklerimizi yakan ve özellikle bebeklerini yitirmenin tarifsiz acılarını yaşayan mülteci anaların dramı, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik artan şiddet gibi pek çok olumsuzluğun gölgesinde yaşıyoruz..

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yüreklerimizi yakan ve özellikle bebeklerini yitirmenin tarifsiz acılarını yaşayan mülteci anaların dramı, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik artan şiddet gibi pek çok olumsuzluğun gölgesinde yaşıyoruz.

 

Dünyanın her yerinde ve ülkemizde, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında alınacak çok daha fazla mesafe vardır.

 

Sosyal ve politik anlamda kadınların yaşamın her alanına etkin katılımı ciddi hukuki düzenlemeler, etkin denetim ve toplumsal bir zihniyet devrimi ile mümkündür.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm yönetim noktalarına kadınların çok daha etkin katılımı kaçınılmazdır.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı olarak samimiyetle paylaşmak isterim ki, 28 belediyemizin hiçbirinde kadın belediye başkanımız olmaması bu önemli yıldönümünde hepimizin yüreklerinde bir burukluk yaratmaktadır.

Bu durum, toplumsal bir sorgulama ve yüzleşmeyi içtenlikle yapmamız gerektiğini de gözler önüne sermektedir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karar alma mekanizmalarında hak ettikleri temsiliyete ulaşması yönündeki mücadeleyi saygıyla selamlıyorum.

Bilgili, deneyimli, vizyon sahibi kadınlarımızın politikada özgürleşmesi ve çok daha etkin yerini alması için ‘Yerel Yönetim’ler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir.

‘Yerel Yönetim’lerin güçlenmesi ve sürdürülebilir büyümesi toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarına da güç katacaktır.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Kongresi’nde elde ettiğimiz etkin temsiliyet, yerel yönetimlerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarını yükseltmesi açısından da son derece önemlidir.

“Avrupa da Kadına Ayırımcılık ve şiddetin önlenmesi ile çocuklara yönelik cinsel saldırının önlenmesi” konularında katıldığımız uluslar arası toplantılar hepimiz için önemli bir deneyim olmuştur.

Avrupa Konseyi Güncel İşler Komitesi’nde bizlerin de katılımı ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi tartışılmış; bu yönde yerel yönetimlerin yetkileri, kadının sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımı için deneyim paylaşımı yapılmıştır.
 

Kıbrıs Türk belediyelerinin “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”na tam uyumu yönünde atacağımız adımlar, inanıyorum ki Yerel yönetimlere kadınların çok daha etkin katılımı için de önemli bir rol oynayacaktır.

Bu bilinçle, tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha selamlar, Kıbrıs’ın toplumlararası çatışmalarla örülü öyküsünde en önemli acıları yine kadınlarımızın yaşadığı bilinciyle, en erken zamanda adamızın barışa ulaşmasını temenni ederim.

Saygılarımla

Ahmet Yalçın Benli
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı