BESKİ BASIN TOPLANTISI

Belediyelerimiz, daha önce kamuoyu ile de paylaştığımız çok kapsamlı proje ışığında, su yönetiminde stratejik ortaklığı hedef alarak “KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri” (BESKİ)’yi yaşama geçirdi.

Saygıdeğer medya mensupları;
 

Hem ülkemiz hem de Kıbrıs Türk yerel yönetimler tarihinde önemli bir milat yaşanıyor.


Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin tüm belediyelerimizden aldığı yetki ile bilimsel, profesyonel ve katılımcı bir anlayışla hazırladığı “KKTC İÇME VE KULLANIM SUYU İLE ATIK SU YÖNETİMİ PROJESİ” büyük bir ciddiyet ve titizlikle ele alınmıştır.


Günlerce gecelerce çalışarak, pek çok uzmanın bilgisi ve emeği ile ilerleyerek, güç birliği ve dayanışma göstererek toplumsal fayda odaklı yeni bir doğuma hep birlikte tanıklık ediyoruz.


Heyecanlıyız, çünkü bu ülkeyi seviyoruz ve yurdumuzu sahiplenmenin bilinciyle, elimizi değil yüreklerimizi taşın altına koyuyoruz.


Belediyelerimiz, daha önce kamuoyu ile de paylaştığımız çok kapsamlı proje ışığında, su yönetiminde stratejik ortaklığı hedef alarak “KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri” (BESKİ)’yi yaşama geçirdi.


Tüm yasal prosedürlerini tamamlayarak bu sabah ilk genel kurulunu yaptığımız KKTC BESKİ’nin kuruluşunu sizlerin huzurunda gururla açıklıyorum.

Tarihi bir adımdır, ülkemize ve yarınlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.


Öncelikle “KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri” (BESKİ)’nin bu sabah Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği merkezinde yapılan Genel Kurulu sonrası oluşan yönetim kurulunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
 

 

·        Ahmet Y. Benli

·        Mehmet Harmancı

·        Nidai Güngördü

·        İsmail Arter

·        Mahmut Özçınar

·        Hasan Sadıkoğlu

·        Yüksel Çelebi

·        Hasan Öztaş

·        Fırat Ataser

 

 

 

 

BESKİ’nin profesyonel yönetim kadrosu da önümüzdeki süreçte belirlenerek, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, ülkemize, adeta tarihin akışını değiştirecek önemli bir yatırım yapmıştır.


İçtenlikle teşekkür ederiz.


Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan alınan su adamıza ulaşmaya başlamıştır.


Bu çok önemli gelişmeyi ve heyecanı, farklı tartışmaların gölgelemesine lütfen izin vermeyelim.


Hedef, yılda 75 milyon metreküp suyun adamıza gelmesidir.


İçme ve Kullanım Suyu ile Atık Su Yönetimi Proje’mizi hazırlarken, “Su hayatımız, iyi yöneteceğiz, yerinden yöneteceğiz” demiştik.


Su yönetiminde ‘yerinden yönetim’ ilkesinin dışına çıkılması düşünülemez.

Öylesi bir durumda yerel yönetimlerin varlık nedeni, halkımızın iradesi sorgulanır bir noktaya gelir.


BESKİ, belediyelerimizin stratejik ortaklığında oluşturan özel bir işletme olarak profesyonel yönetim ilkesiyle görev yapacaktır.


Özellikle altını çizmek ve yeniden vurgulamak istiyorum:


BESKİ’nin “partizan ya da siyasal tercihlere dayalı” bir yapısı olmayacaktır.

BESKİ tümüyle PROFESYONEL bir İŞLETME olarak çalışacak, BİLİMSEL verilerle ilerleyecek, ŞEFFAFLIKLA görev yapacak ve attığı her adım ÖLÇÜLEBİLİR KRİTERLER üzerinden olacaktır.
 

 


BESKİ, hem Türkiye’den gelecek su hem de ülkemizdeki su kaynaklarının toplamının ‘YEREL YÖNETİMLER’ aşamasındaki yönetim ve organizasyonu için vardır.


HÜKÜMETİMİZ, su yönetiminde, üst yapı olarak özerk bir SU KURUMU’nun oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Hükümetimizin, su gibi son derece stratejik bir konuda atacağı adımları destek vererek ve işbirliği içerisinde izliyoruz.


BESKİ’nin sorumluluk alanı ise yerel yönetim sınırları olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içme ve kullanım suyu dağıtımı ve atık su işletmesi tarih boyunca olduğu gibi halen yerel yönetimler tarafından yürütülmekte, belediyelerimiz 131 bin 204 aboneye bu hizmeti vermektedir.

Yeni dönemde belediyelerimiz bu yönetimi stratejik ortağı olduğu BESKİ’ye devredecek, profesyonel bir anlayışla görev yapacak BESKİ’den hizmet alacak; deneyim, altyapı ve kaynaklarını da BESKİ ile paylaşacaktır.


KKTC BESKİ, toplumsal değerlerimizi ve halkımızın iradesini koruyarak, su yönetimini çok daha ileriye taşımak konusunda iddialıdır.

Halk sağlığını gözeterek, sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde varlıklarımızı geliştirmek bizler için ‘olmazsa olmaz’ların en başında gelmektedir.


BESKİ; halkımıza kesintisiz ve kaliteli su hizmeti sunmaya, atık su hizmetlerini en çağdaş anlayışla yönetmeye, çevreye duyarlı bir yaklaşımla ekolojik sürekliliği teşvik etmeye, halk sağlığını gözetmeye ve kaynaklarını en verimli modellerle korumaya kararlıdır.


Halkımıza uygun fiyat, yüksek standart ve kalitede su taşımak en temel ilkemizidir.

Biliyoruz ki, içme ve kullanım suyu ile atık su yönetiminde ihtiyaç duyulan gerekli yatırımların hayata geçirilmesi, bu yatırımların bakım, idame ve yenilenmesi, altyapıdaki eksikliklerin tamamlanması ‘sürdürülebilirlik’ açısından önemlidir.


Projemiz tüm bu hususları da gözeterek hazırlanmış ve BESKİ bu temel prensipler ışığında çalışacaktır.


Avrupa Çevre Şartı’nın öngördüğü şekilde kanalizasyon sistemlerinin ülke geneline yayılması yönünde yapılacak yatırımlar da yine BESKİ’nin görev ve sorumlulukları içerisinde olacaktır.


Bu arada son günlerde SU yönetimi ile ilgili farklı tartışma ve spekülasyonlar yapıldığını da üzülerek izliyoruz.


Bizler KRİZİN değil ÇÖZÜMÜN ve İLERLEMENİN odağı olacağız.

Biliyoruz ki, Kıbrıs Türk toplumu, hem bilgi ve beceri, hem de kapasite ve deneyim olarak SU YÖNETİMİNİ üstlenecek yeterliliğe sahiptir.

Biliyoruz ki, Türkiye hükümetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen bilimsel projelere ve yönetim iradesine destek verecektir.

UZLAŞI kültürü ve DİYALOGLA aşılamayacak sorun yoktur.


Tüm bu duygularla BESKİ’nin kuruluşunu bir kez daha saygıyla selamlıyor; bu tarihi sorumluluğa ortak olan, destek veren, gerçek bir güç birliği ve dayanışma örneğini sergileyerek tarihi bir sorumluluğu üstlenen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclislerimize, uzmanlarımıza ve hep yanımızda olan halkımıza teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla


Ahmet Yalçın BENLİ

        KKTC BESKİ Direktörü