Korulukların Hazırlık Çalışmaları

Çevre düzenleme projemiz kapsamında hazırlanan korulukların ot temizlik çalışmaları ve ağaçlandırma çalışmaları Belediye Bulvarında'ki koruluklarda devam ediyor.

Kent genelinde başlatılan çevre düzenleme projemiz kapsamında hazırlanan korulukların ot temizlik çalışmaları ve ağaçlandırma çalışmaları Belediye Bulvarında'ki koruluklarda devam ediyor.