İhale Duyurusu: Çevre Temizlik İşleri Gönyeli Bölgesi

Gönyeli Belediyesi, 2018 yılı Gönyeli Bölgesi Çevre Temizlik İşleri ihalesi uygulanması hususunda teklif kabul edecektir.

NOT:
1. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifler ile birlikte verecektir.
 
2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Devlet İhale Tüzüğü’nün 4(1) maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
 
3. Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.
 
4. Geçici teminat mektubunun bitiş süresi en az 23 Nisan 2018 tarihli olacaktır.
 
5. Teminat olarak yalnız Banka teminat mektubu veya Gönyeli Belediye’sine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)
 
6. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
 
Teklifler en geç 23 Şubat 2018, Cuma günü ö.ö. saat 10.00'a kadar Gönyeli Belediye binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.
 
Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gönyeli Belediyesi veznesine yatırılacak  150 TL makbuz karşılığı temin edilebilir.