İhale Duyurusu: Araç Alım – Süpürge Aracı

Gönyeli Belediyesi, 1 adet süpürge aracı alım ihalesi hususunda teklif kabul edecektir.

1. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifler ile birlikte verecektir.

2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Devlet İhale Tüzüğü’nün 4(1) maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3. Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.

4. Geçici teminat mektubunun bitiş süresi en az 27 Ocak 2018 tarihli olacaktır.

5. Teminat olarak yalnız Banka teminat mektubu veya Gönyeli Belediye’sine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Teklifler en geç 27 Kasım 2017, Pazartesi günü ö.s. saat 16.15’e kadar Gönyeli Belediye binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gönyeli Belediyesi veznesine yatırılacak 100 TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI