Haşere ile Mücadele Teklif Kabulü

Gönyeli Belediyesi hudutları dâhilinde 1 Nisan 2017 – 30 Aralık 2018 tarihleri arasında haşere ile mücadele için teklif kabul edilecektir.

NOT:
1. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifler ile birlikte verecektir.
2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Devlet İhale Tüzüğü’nün 4(1) maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
3. Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.
4. Geçici teminat mektubunun bitiş süresi en az 05 Mayıs 2017 tarihli olacaktır.
5. Teminat olarak yalnız Banka teminat mektubu veya Gönyeli Belediye’sine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)
6. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
Teklifler en geç 21 Mart 2017, Salı günü ö.s. saat 15.30’a kadar Gönyeli Belediye binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.
Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gönyeli Belediyesi veznesine yatırılacak  500 TL makbuz karşılığı temin edilebilir.
Gönyeli Belediye Başkanlığı