GÜNEŞ PANELLERİ NORMLARI

YENİLENBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİNİN KURULUMUNA YÖNELİK OLARAK

GÖNYELİ BELEDİYE

HUDUTLARI İÇERİSİNDE UYGULANACAK KURAL VE KOŞULLAR 

BAŞVURU

Gönyeli Belediyesi dahilinde monte edilecek olan güneş panellerinin Fasıl 96, Yollar ve Binalar Yasası ve Tüzüğü gereğince İnşaat Ruhsatı başvurusu yapılması gerekmektedir.

Belediyeye yapılacak olan başvurularda aşağıda istenen belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • Güneş enerji panellerinin statik projesi.
 • Güneş enerji panellerinin elektrik projesi.
 • Güneş enerji panellerinin mimari projesi. (bina ile birlikte)
 • Mal sahibinin izni.

————————————————————————————————

SINIF I: BİNA ÇATISINDA GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ

Bina çatılarında elektrik üretimi amaçlı güneş enerji panellerinin kurulumu, eğimli ve düz çatılarda aşağıda belirtilen kural ve koşullara göre yapılacaktır. 

Sınıf IA: Eğimli Çatılarda Güneş Enerji Panelleri

 • Güneş Panellerinin çatıdan olan üst yüksekliği 20 santimetreden fazla olmamalıdır. (yükseklik çatıya dik olarak ölçülür)
 • Güneş Panelleri, çatının en yüksek bölümünden daha yüksek olmamalıdır. (bacalar ve merdiven kuleleri çatı olarak kabul edilmez)
 • Uygulanabilir olduğu ölçüde, güneş panelleri binanın dış görünümü üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde kurulmalıdır.

Sınıf IB: Düz Çatılarda Güneş Enerji Panelleri

 • Güneş panellerinin en yüksek kısmı, çatı zemininden hesaplanmak üzere, 1.20 metreden daha yüksek olmamalıdır. (bacalar ve merdiven kulleleri çatı olarak kabul edilmez)
 • Güneş panelleri çatının dış kenarından en az 1.00 metre uzakta yer almalıdır.
 • Uygulanabilir olduğu ölçüde, güneş panelleri binanın dış görünümü üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde kurulmalıdır.

SINIF II: BİNA CEPHELERİNDE GÜNEŞ PANELLERİ

 • Bina cephelerine kurulacak olan güneş panelleri, cephe kaplama şeklinde olmalıdır.
 • Cephe aldığı duvardan uzaklığı 20 santimetreden fazla olmamalıdır. (yükseklik cepheye dik olarak ölçülür)
 • Bina köşelerinden ve çatıdan en az 1.00 metre uzaklıkta kurulmalıdır.
 • Bina cephesine kurulacak olan güneş panelleri, binanın estetik görüntüsünü etkilemeyecek şekilde kurulmalıdır.
 • Pencere, kapı, balkon v.b. açıklıklar güneş panelleri ile kapatılmamalıdır.

SINIF III: GARAJ, YARDIMCI BİNA, V.B. BİNALARIN ÇATILARINDA GÜNEŞ PANELERİ

 Ana binaya yardımcı kullanımlar olarak inşa edilen müştemilatlar, ana binanın yer aldığı bahçede yer almaktadır. Güneş panellerinin bu binalara kurulmasındaki koşullar, Sınıf I’de belirtilen kural ve koşullara göre yapılmalıdır.

 

SINIF IV: BAHÇEDE KURULACAK GÜNEŞ PANELERİ

 

Sınıf IVA: Pergola Şeklinde Kurulacak Güneş Panelleri

 

 • Güneş panellerinin monte edileceği pergolalar arazi sınırından en az 3.00 metre geriye inşa edilecektir.
 • Kurulumun hiçbir bölümü, bahçe zemininden ölçülmek üzere, zemin kat yüksekliğini ve her halükarda 4.00 metre yüksekliği aşmamalıdır.
 • Pergola üzerine kurulacak olan güneş panelleri, çevresi ile uyumlu olacak şekilde kurulmalıdır.

Sınıf IVB: Bahçe İçerisine Kurulacak Güneş Panelleri

 • Kurulum mülk sınırından en az 3.00 (üç) metre uzaklıkta olmalıdır.
 • Kurulumun en yüksek noktası, bahçe zemininden ölçülmek üzere, 2.50 metreden yüksek olmamalıdır.
 • Kurulum mülk sınırından 3.00 (üç) metre mesafe içerisine kurulacaksak, kurulumun hiçbir bölümü 20 (yüzyirmi santimetre)  metre yüksekliği aşmamalıdır.   
 • Bahçe içerisine monte edilecek olan güneş panelleri, çevresi ile uyumlu olacak şekilde kurulmalıdır.