“Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi ” 2. Etap İhalesi- Teklif Kabulü

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi Projesinin uygulanması hususunda teklif  kabul edecektir.

İhaleye Yapı İnşaat İşler Sınıfındaki 1,2 ve 3. Sınıf müteahhitler katılabilir.

  • İhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesi,  Sosyal Sigortalar Dairesinden temin edecekleri Prim Borcu yoktur Belgesi, İhtiyat Sandığından temin edecekleri Yatırım Borcu Yoktur Belgesiniteklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler değerlendirme aşamasında karar üretilmeden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeyecektir.
  • İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri ve/veya malzemelerle ilgili numune, broşür, katalogları verecektir. Vermeyenler ihalenin kapanış tarihinden itibaren (tekliflerin okunduğu tarih) en geç üç iş günü içerisinde mesai bitimine kadar verecektir. Eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Geçici teminat %5’tir.  Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • Geçiçi teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında  denetlenen Bankaların Teminat mektupları geçerli sayılacaktır.
  • Geçiçi teminat süresi en az 60 gün olacaktır. (ihalenin kapandığı tarihten itibaren)
  • Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)
  • Gönyeli Belediyesi ve/veya Gönyeli Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  • Şartlı teklifler hiçbir surette incelenmeye konmaz dikkate alınmaz.
  • İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt  ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.

Teklifler en geç 04 Ağustos 2015 SALI günü mesai bitimine kadar (15:30) Gönyeli Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Gönyeli Belediyesi Bayındırlık ve İmar Şubesi’nden 500 TL karşılığında temin edilebilir. (Daha önce ihale dosyası alan müteahhitler dosyaları ücretsiz alabilirler.)

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI.