Belediyemiz


Belediyemizin Var Olma Sebebini İfade Eden Misyonumuz:
 
    Hizmetlerimizi adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.
 
   

Uyguladığımız projelerimizle Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşımak; "Daha iyi hizmeti, daha hızlı, daha yaygın, daha verimli ve daha ekonomik nasıl sunarız?" sorusuna cevap aramak.

 
    Çalışanımızın gelişim ve vizyonu için her türlü desteği sağlamak.
 
   

"Yaşanabilir" olmanın da ötesinde Ayrıcalıklı ve Çağdaş bir "Kent yaşamı" yaratmak adına kalıcı çözümler üretmek.

 
   

Yapılan uygulamalar, belirlenen hedeflerle; Gelişen, büyüyen, güzelleşen Gönyeli'yi huzurlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek

 
 
Belediyemizin Gelecekte Varmak İstediği Yeri Anlatan Vizyonumuz:
 
   

Çağın gerekleri ile donatılmış, çevreye duyarlı, dünyadaki değişimi ve gelişimi takip eden, dinamik nüfusa öncü bir Belediyecilik anlayışı ile gelecege hizmet vermek.

 
   

"Dün bugüne emanet, bugün ise yarına miras" ilkesinden hareketle geçmişine karşı saygılı, gelecege karşı sorumlu Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek.

 
    İlkeri gerçekleştiren, ülkemizde örnek ve önder bir Belediye olmak.
 
 
Belediyemizin Temel Prensiblerini İfade Eden İlkelerimiz:
 
   

Adalet:Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmette hak ve hukuka uygun, tüm vatandaşlarımızın hakkını gözetip, adil ve eşit davranmak.

 
   

Güven: Belediyemiz tüm Gönyeli halkının ve çalışanlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

 
   

Saydamlık:Belediyemiz her türlü hizmet sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

 
   

Kalite:Belediyemizin verdiği hizmetlerin Gönyeli'nin ve Gönyeli vatandaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

    Verimlilik:Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul ederiz.
 
   

Katılım: Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, vatandaşlarımızla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

 
   

Liderlik:Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir Belediye olmayı esas kabul ederiz

 
 
Kalite Hedeflerimiz:
 
   

Hizmet verdiğimiz Gönyeli halkın'a çağın gereklerine uygun, ülke standartlarının üstünde bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek.

 
   

Halkımızın kültür, eğitim, spor gibi ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlar olarak kabul etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 
    Güler yüzlü, anlayışlı, dinleyen ve çözen bir hizmet anlayışını kabul etmek.
 
    "Hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağı" ilkesine inanmış olmak.
 
    Belediyecilikte her zaman farklı yaklaşımlar, yenilikler ve hedeflerle çalışmak.
 
   

Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek adına, çalışan motivasyonu ve gelişimini sürekli hale getirmek.

 
   

Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, "daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl suna biliriz?" arayışı ile yapmak.

 
   

Dinamik nüfus yapısı, sürekli gelişen ticareti, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaigi ve gelişen yüzü ile ilgi odağı olmuş Gönyeli ve Yenikent'i "huzur içinde yaşayan insanların kenti" yapmak.

 
Stratejimiz:
 
  Kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bulabilmek.