Benli’den Strazburg’ta ‘Etkin Katılım’ Girişimi

Yerel yönetimlerimiz Avrupa’da temsil edildi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Otoriteler Komitesi’nin genel kuruluna katıldı.

 • Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Otoriteler Komitesi’nin Stazburg’taki Genel Kurulu’na katılan ve temaslar yapan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, önemli mesajlar verdi

• Benli: Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nı ülkemizde uygulamak için Avrupa Komisyonu’na taleplerimizi ilettik; ayrıca 340 sayılı Genel Kurul kararıyla Kıbrıslı Türklere verilen hakların uygulamaya geçirilmesi için yaptığımız ısrarlı girişim de olumlu karşılandı

• Avrupa Konseyi Kongre Yönetiminden de Sorumlu, Yerel Otoriteler Sekreteri Ean Philppe Bozous: Kıbrıslı Türkler için öngörülen tüm hakların azami düzeyde kullanılmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Otoriteler Komitesi’nin Strazburg’taki Genel Kurulu’na katıldı.

Benli’ye Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti.

13-16 Ekim tarihlerinde yer alan ziyarette, Avrupa Konseyi’nin 340 sayılı Genel Kurul kararıyla Kıbrıslı Türklere verilen hakların etkin uygulamaya geçirilmesi için girişim yapıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli, “Avrupa Yerel Yönetimler Şartı”nı ülkemizde de uygulamak için görüşmeler yaptıklarını açıklayarak, ziyaretin önemli sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Avrupa’daki mevcut statüsünün işlerlik kazanması için çok önemli temaslar yaptıklarını belirten Ahmet Benli, “Tarihi adımlar attığımız ve geleceğe yönelik önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir ziyaret oldu” dedi

BOZOUS İLE GÖRÜŞME

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özçınar, Strazburg temasları çerçevesinde Kongre Yönetiminden de Sorumlu, Yerel Otoriteler Sekreteri Ean Philppe Bozous ile bir araya geldi.

Ziyarette, Kıbrıs sorununun çözümünün önemi yönünde mesaj veren Ahmet Y. Benli, “Hükümetimizin de perspektifi çözümdür, Kıbrıslı Türklerin dünyayla bütünleşmesi adına, bu süreçte, Avrupa’daki tüm platformlarda yer almak bizim için son derece önemlidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yeni Başkanı olarak ilk kez kongreye katıldığını belirten Ahmet Y. Benli, Yerel Otoriteler Sekreteri Bozous’a şu görüşlerini aktardı:

“KONGRE KARARLARININ GEREĞİ YAPILMALIDIR”

“Kıbrıs Türk belediyelerinin statüsü ve geçmiş yıllardaki uygulamaları gözden geçirdik, bu çerçevede ilgili müktesebatın unsurlarının tam anlamıyla yerine getirilmediğini gördük. Örneğin Kıbrıs Türk yerel otoritelerini temsilen iki seçilmiş kişinin, Kongre oturumları dışında, Yasama Forumu (Statutory Forum) ve tüm Komite toplantılarına davet edilmesi öngörülürken, bugüne kadar sadece düzenli olarak yılda iki kez yapılan Kongre oturumlarına davet edildik. Kongre sırasında yapılan komite toplantılarına katılımda dahi zorluklar yaşanırken, Genel Kurul şemasında isimlerimiz yer almadı, Kongre kitapçığında birliğimize ait bir kayıt bulunmadı. Oysa tüm bu hususlar Kıbrıslı Türk yerel otoritelerinin Kongre çalışmalarına katılmalarına imkân tanıyan 170 (2004) sayılı kararın uygulama esaslarına ilişkin 4 Kasım 2004 tarihli Büro kararında (CG/Bur (11) 56) açıkça belirtilmiş, 2012 yılında alınan 340 (2012) sayılı kararda da benzer unsurların yer almıştır; alınan kararların gereğinin bir an önce tam anlamıyla yerine getirilmesi beklentimizdir.”

Benli, Kongre faaliyetlerine etkin ve sağlıklı katılımın bilgi erişimiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türk temsilcilere  bugüne kadar tanınmayan “Who is Who” web sitesine giriş imkânından kendilerini yararlandırmasını da talep etti.

YEREL YÖNETİMLER ÖZEL ŞARTI

Kıbrıs Türk belediyelerinin Kongre ile aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini de ifade eden Ahmet Y. Benli, bu çerçevede somut projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Benli, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın (European Charter on Local Self-Government Charter) Kıbrıs Türk yerel yönetimlerince uygulamaya konulması yönündeki beklentisini ifade etti. ​

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Yerel Yönetimler Şartı’nın uygulanması için Avrupa Konseyi’nin ilgili birimleriyle işbirliği imkânlarının karşılıklı araştırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

BOZOUS: TÜM HAKLARI KULLANMANIZ ÖNEMLİ

Bozous, Kıbrıslı Türk yerel otorite temsilcilerinin Kongre faaliyetlerine katılımlarını düzenleyen kararların tam anlamıyla yerine getirilmiyor olduğunu öğrenmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kararları inceleyerek Kıbrıslı Türkler için öngörülen tüm hakların azami düzeyde kullanılmasını sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Bozous, Kongre’nin Kıbrıs konusu bağlamında Avrupa Konseyi’nin çizgisinden ayrılmasının mümkün olmadığını, Kıbrıs’ta ‘tek otorite’ tanıdıklarını da vurgulayarak, Kıbrıs Türk Belediyeleri ile Kongre arasındaki işbirliğini somuta indirgemek amacıyla ne tür projelerin gerçekleştirilebileceği hususunu değerlendireceğini ifade etti.

Kongre Yönetiminden de Sorumlu, Yerel Otoriteler Sekreteri Ean Philppe Bozous, önümüzdeki yıl Denetim Komitesi tarafından Kıbrıs’a ilişkin olarak hazırlanması öngörülen raporun Kıbrıs Türk belediyeleri ile işbirliğinde bir vesile oluşturabileceğini de sözlerine ekledi.