Belediyemiz

Belediyemizin Var Olma Sebebini İfade Eden Misyonumuz:

 • Hizmetlerimizi adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.
 • Uyguladığımız projelerimizle Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşımak; “Daha iyi hizmeti, daha hızlı, daha yaygın, daha verimli ve daha ekonomik nasıl sunarız?” sorusuna cevap aramak.
 • Çalışanımızın gelişim ve vizyonu için her türlü desteği sağlamak.
 • “Yaşanabilir” olmanın da ötesinde Ayrıcalıklı ve Çağdaş bir “Kent yaşamı” yaratmak adına kalıcı çözümler üretmek.
 • Yapılan uygulamalar, belirlenen hedeflerle; Gelişen, büyüyen, güzelleşen Gönyeli’yi huzurlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek

Belediyemizin Gelecekte Varmak İstediği Yeri Anlatan Vizyonumuz:

 • Çağın gerekleri ile donatılmış, çevreye duyarlı, dünyadaki değişimi ve gelişimi takip eden, dinamik nüfusa öncü bir Belediyecilik anlayışı ile gelecege hizmet vermek.
 • “Dün bugüne emanet, bugün ise yarına miras” ilkesinden hareketle geçmişine karşı saygılı, gelecege karşı sorumlu Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek.
 • İlkeri gerçekleştiren, ülkemizde örnek ve önder bir Belediye olmak.

Belediyemizin Temel Prensiblerini İfade Eden İlkelerimiz:

Adalet:Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmette hak ve hukuka uygun, tüm vatandaşlarımızın hakkını gözetip, adil ve eşit davranmak.

Güven: Belediyemiz tüm Gönyeli halkının ve çalışanlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık:Belediyemiz her türlü hizmet sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite:Belediyemizin verdiği hizmetlerin Gönyeli’nin ve Gönyeli vatandaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik:Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul ederiz.

Katılım: Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, vatandaşlarımızla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik:Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir Belediye olmayı esas kabul ederiz

Kalite Hedeflerimiz:

 • Hizmet verdiğimiz Gönyeli halkın’a çağın gereklerine uygun, ülke standartlarının üstünde bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek.
 • Halkımızın kültür, eğitim, spor gibi ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlar olarak kabul etmek ve gereklerini yerine getirmek.
 • Güler yüzlü, anlayışlı, dinleyen ve çözen bir hizmet anlayışını kabul etmek.
 • “Hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağı” ilkesine inanmış olmak.
 • Belediyecilikte her zaman farklı yaklaşımlar, yenilikler ve hedeflerle çalışmak.
 • Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek adına, çalışan motivasyonu ve gelişimini sürekli hale getirmek.
 • Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, “daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl suna biliriz?” arayışı ile yapmak.
 • Dinamik nüfus yapısı, sürekli gelişen ticareti, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaigi ve gelişen yüzü ile ilgi odağı olmuş Gönyeli ve Yenikent’i “huzur içinde yaşayan insanların kenti” yapmak.

Stratejimiz:

 • Kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bulabilmek.