“Belediye Bulvarı Dönüşüm Projesi” – Teklif Kabulü

Gönyeli Belediyesi, sınırları içerisinde “Belediye Bulvarı Dönüşüm Projesi” kapsamında teklif kabul edecektir.

Gönyeli Belediyesi, sınırları içerisinde “Belediye Bulvarı Dönüşüm Projesi” kapsamında kaldırım, asfalt kaplama, asfalta bağlı altyapıların uygulanması, enerji nakil hatları altyapıları uygulaması, aydınlatma sistemlerinin alt ve üst yapılarının uygulanması, aydınlatma direklerinin yenilenmesi, engelsiz kent standartlarının uygulanması, yol ve trafik işaretleri uygulamaları, yol çizim uygulaması, otobüs duraklarının yenilenmesi, cadde peyzajı için gerekli sulama sistemi ve alt yapıların oluşturulması hususunda teklif kabul edecektir.

İhaleye Teknik İş Sınıfındaki I. II. Ve III. sınıf müteahhitler katılabilir.

1.   İhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesini teklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler değerlendirme aşamasında karar üretilmeden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeyecektir.

2.   Geçici teminat %5’tir.  Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3.   Geçiçi teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında  denetlenen Bankaların Teminat mektupları geçerli sayılacaktır.

4.   Geçiçi teminat süresi en az 60 gün olacaktır. (ihalenin kapandığı tarihten itibaren)

5.   Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir. )

6.   Gönyeli Belediyesi ve/veya Gönyeli Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

7.   Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

8.   Şartlı teklifler hiçbir surette incelenmeye konmaz dikkate alınmaz.

9.   İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt  ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir.Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.

Teklifler en geç 26/01/2016 SALI günü mesai bitimine kadar (15:30) Gönyeli Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Gönyeli Belediye Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI.