Ahmet Benli LAÜ Öğrencilerine Konferans Verdi

 “Çağdaş Belediyecilik ve KKTC Belediyeler Reformu” LAÜ’de konuşuldu

    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından “Çağdaş Belediyecilik ve KKTC Belediyeler Reformu” konulu konferans düzenlendi. Konferansa, KKTC Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli konuşmacı olarak katıldı.

Benli, çağdaş belediyeciliğin temellerinin, KKTC Anayasası’nda yerel yönetim ve Avrupa Konseyi yerel yönetimler özerklik şartı olduğunu belirterek KKTC Anayasası’nın 119. maddesinin yerel yönetimleri şekillendirdiğini söyledi. Benli, yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlendiğini ve yerel yönetim organlarının seçimleri 68. maddedeki ilkelere uygun olarak dört yılda bir yapıldığını ifade etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin üç temel fonkiyonu olduğunu söyleyen Benli, bunların, goverment committee (hükümet komitesi), affair committee (ilişki komitesi), monitoring committee (izleme komitesi) olduğunu belirtti. “Avrupa Konseyi’nin yerel özerklik şartı bizim ülkemizdeki reformun temelini oluşturmalıdır” diyen Benli, reformun temel hedefinin verginin en hızlı şekilde hizmete dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Benli, belediyeler reformunun temel zemininin demokratik ve şeffaf çalışma, halkın vergisini en etkin bir şekilde hizmete dönüştürecek kurumsal yapısının oluşturulması, sistemin daha şeffaf ve denetlenebilir yapıda olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Benli, KKTC belediye yapısını, Gönyeli Belediye örneğinden yola çıkarak detaylı bir şekilde anlattı.

   Belediyeler reformu ile ilgili araştırmadan örnekler veren Benli, bazı belediyelerin birleştirilerek, 28 olan belediye sayısının 15’e indirilmesinin daha iyi hizmet için yararlı olacağına inanıyor musunuz sorusuna cevapların %49,2’sinin evet, %43,3’nün hayır, %7,5’nin  fikri olmadığını veya cevap vermeyi reddettiğini belirtti. Benli, araştırmada yaşadığınız belediyenin en çok beğendiniz hizmeti nedir konusunda cevabın %33,1 ile çevre düzenlemesi olduğunu, yaşadığınız belediyenin en önemli sorunu sizce nedir konusunda ise cevabın %19,8 ile yol bakımı olduğunu ifade etti.