8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

Gönyeli Belediyesi olarak ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karar alma mekanizmalarında hak ettikleri temsiliyete ulaşması yönündeki mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz.

8 Mart 1857’de Amerika Birleşik Devletleri’nde dokuma işçilerinin başlattığı grev, bu greve yönelik polis şiddeti ve 129 kadın işçinin can vermesinin üzerinden 158 yıl geçti. Ancak ne acıdır ki, bu kadar yıla rağmen kadına yönelik aile içi ya da toplumsal şiddet gündemdeki yerini korudu.

Ülkemizde, son dönemlerde çok daha görünür olan istatistikler, kadına yönelik şiddetin küçümsenmeyecek boyutta olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde yasal düzenlemeler ve bilinç yükseltilirken, öte yandan ortak görevimiz kadına yönelik şiddeti önleyecek mekanizmaların oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı olarak samimiyetle paylaşmak isterim ki, 28 belediyemizin hiçbirinde kadın belediye başkanımız olmaması toplum olarak ortak ayıbımızdır.

Meclis’imizdeki kadın temsiliyeti de ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitliğini yansıtmanın çok uzağındadır.

Bilgili, deneyimli, vizyon sahibi kadınlarımızın politikada özgürleşmesi ve çok daha etkin yerini alması için ‘Yerel Yönetim’ler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir.

‘Yerel Yönetim’lerin güçlenmesi, sürdürülebilir mali yapıya kavuşması, plan ve projeler temelinde sorumlulukla hareket etmesi, demokrasinin gelişimine katkı sağlarken, toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarına da güç katacaktır.

Unutulmaması gerekir ki, bir toplumun medeniyet düzeyi, insan haklarının ayrılmaz en önemli unsuru olan kadın haklarına verdiği değerle ölçülmektedir.

Bu bilinçle, tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutlar, kadınların aktif işgücü ve siyasete etkin katılımı ve örgütlenmeleri önündeki tüm engellerin kaldırılması temennilerimi paylaşırım.

Kıbrıs’ta tarih boyunca yaşadığımız trajedilerde, en önemli acıları yine kadınlarımızın yaşadığı bilinciyle,  sürdürülebilir bir barışa ulaşma çabalarında da kadınlarımızın etkin rolü olacağı inancıya, sevgiler sunarım.

Saygılarımla,

Ahmet Yalçın Benli
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı